CUNG CẤP MODEL CHUYÊN NGHIỆP TRÊN TOÀN QUỐC

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-17

Cung cấp người mẫu trình diễn thời trang, cung cấp người mẫu ảnh, cung cấp người mẫu ảnh chuyên nghiệp, cung cấp người mẫu ảnh bikini, cung cấp người...

Xem chi tiết

Cung cấp nhân sự sự kiện chuyên nghiệp trên toàn quốc

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-02-16

RedEvent cung cấp các nhân sự sự kiện chuyên nghiệp : cung cấp pg/ pb, cung cấp người mẫu, Lễ Tân, MC , Ca Sĩ, Nhóm Nhảy, Nhóm Múa, Người Mẫu…v.v. và...

Xem chi tiết

CUNG CẤP MC CHUYÊN NGHIỆP

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2016-07-12

RedEvent là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp và cho thuê MC chuyên nghiệp, cung cấp MC truyền...

Xem chi tiết

Cung cấp PG chuyên nghiệp tại Hà Nội

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2016-07-12

RedEvent chuyên cung cấp, cho thuê PG tổ chức sự kiện, cho thuê lễ tân, cho thuê MC, cho thuê người mẫu cho khai trương, động thổ, khánh thành, tiệc...

Xem chi tiết

DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÂN SỰ SỰ KIỆN

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2016-07-12

Dịch vụ cung cấp nhân sự sự kiện của Red Event đáp ứng các dịch vụ như: cung cấp pg tại hà nội, cung cấp người mẫu tại hà nội, Cho thuê PG PB, Lễ Tân,...

Xem chi tiết

Cung cấp đoàn múa lân, rồng, sư tử, trống hội

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2016-07-12

RedEvent là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đoàn lân sư rồng, tư vấn biểu diễn lân sư rồng, cung cấp...

Xem chi tiết

  • 1