Tiệc buffet Hala

Tiệc buffet Hala đạo Hồi phục vụ cho người Indonesia

Xem chi tiết

Tiệc cuối năm công ty TNHH Inoac Việt Nam 2011

Tiệc cuối năm công ty TNHH Inoac Việt Nam KCN Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc

Xem chi tiết

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Xem chi tiết

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Xem chi tiết