DỊCH VỤ TỔ CHỨC TIỆC BUFFET

Buffet là loại hình tiệc đứng , tự chọn thức ăn. Với một sự kiện có số lượng khách mời nhiều, tổ chức tiệc Buffet là một sự lựa chọn tốt nhất cho các...

Xem chi tiết

  • 1