Tiệc cuối năm – Tổ chức sự kiện Year End Party

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-12-06

Sự kiện tiệc cuối năm – Year End Party chính là khoảng thời gian để cả công ty cùng nhìn lại những thành quả lao động của bản thân và đội nhóm sau một...

Xem chi tiết

DỊCH VỤ TỔ CHỨC TIỆC SET MENU

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-01

Tiệc Set Menu là loại hình tiệc được phục vụ tại bàn theo thực đơn khách hàng yêu cầu hoặc lựa chọn theo thực đơn có sẵn của Red Event. Loại hình tiệc...

Xem chi tiết

  • 1