DỊCH VỤ TỔ CHỨC TIỆC SET MENU

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-01

Tiệc Set Menu là loại hình tiệc được phục vụ tại bàn theo thực đơn khách hàng yêu cầu hoặc lựa chọn theo thực đơn có sẵn của Red Event. Loại hình tiệc...

Xem chi tiết

  • 1