Lễ khánh thành thủy điện Quế Phong Nghệ An

Lễ khánh thành thủy điện Quế Phong Nghệ An

Xem chi tiết

Lễ khánh thành nhà máy Orion Yên Phong - Bắc Ninh

Lễ khánh thành nhà máy Orion Yên Phong - Bắc Ninh

Xem chi tiết

Lễ khánh thành nhà máy Sekonix Vina – Vĩnh Phúc

Lễ khánh thành nhà máy Sekonix Vina diễn ra sáng ngày 17-10-2015 tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp.

Xem chi tiết