Lễ khánh thành nhà máy Sekonix Vina – Vĩnh Phúc

Lễ khánh thành nhà máy Sekonix Vina diễn ra sáng ngày 17-10-2015 tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã thành công tốt đẹp.

Xem chi tiết