Quy trình tổ chức sự kiện lễ khai trương, khánh thành

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-02-17

Để đánh dấu sự hoạt động của một công ty, nhà máy, tổ chức, doanh nghiệp hay cửa hàng thì buổi lễ khai trương – khánh thành là điều rất quan trọng...

Xem chi tiết

Lễ khai trương, khánh thành

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2010-10-10

Từ trước tới nay, tổ chức lễ khai trương được coi là một sự kiện trong đại, một sự kiện lớn đối với những doanh nghiêp, công ty, cửa hàng, nhà máy...

Xem chi tiết

Tổ Chức Lễ Khởi Công - Động Thổ

Công ty tổ chức sự kiện RedEvent suốt những năm qua luôn là nơi cung cấp những thiết bị cần thiết cho buổi tổ chức lễ khởi công, động thổ của các công...

Xem chi tiết