Tổ chức hội nghị, hội thảo

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-01

Tổ chức hội nghị, hội thảo là một hoạt động vô cùng phổ biến mà hiện nay chúng ta có thế thấy ở trong bất kì ở một công ty nào. Đó là những buổi hội...

Xem chi tiết

Để tổ chức hội nghị, hội thảo thành công

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-03-07

Để tổ chức một buổi hội thảo thành công, người làm event cần phải có sự chuẩn bị và lên kế hoạch chi tiết nhất có thể. Thường kết cấu một buổi hội...

Xem chi tiết

  • 1