CÁC BƯỚC TỔ CHỨC LỄ KHAI TRƯƠNG THÀNH CÔNG

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-03-09

Tổ chức khai trương thành công phải dựa trên những bước gì? Phải thực hiện như thế nào? Đó là câu hỏi được rất nhiều bạn mới bước chân vào nghề tổ...

Xem chi tiết

Kinh nghiệm tổ chức một buổi lễ khai trương

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-03-07

Sự kiện khai trương là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với tất cả doanh nghiệp. Đặc biệt nghi lễ khai trương là nghi lễ khởi đầu cho một doanh...

Xem chi tiết

Quy trình tổ chức sự kiện lễ khai trương, khánh thành

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-02-17

Để đánh dấu sự hoạt động của một công ty, nhà máy, tổ chức, doanh nghiệp hay cửa hàng thì buổi lễ khai trương – khánh thành là điều rất quan trọng...

Xem chi tiết

Lễ khai trương, khánh thành

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2010-10-10

Từ trước tới nay, tổ chức lễ khai trương được coi là một sự kiện trong đại, một sự kiện lớn đối với những doanh nghiêp, công ty, cửa hàng, nhà máy...

Xem chi tiết

  • 1