Kinh nghiệm tổ chức lễ khởi công, động thổ

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-03-07

Lễ khởi công, động thổ được tổ chức khi bắt đầu xây dựng một công trình. Đây là một nghi thức tín ngưỡng quan trọng và không thể thiếu trong quan niệm...

Xem chi tiết

Tổ Chức Lễ Khởi Công - Động Thổ

Công ty tổ chức sự kiện RedEvent suốt những năm qua luôn là nơi cung cấp những thiết bị cần thiết cho buổi tổ chức lễ khởi công, động thổ của các công...

Xem chi tiết

  • 1