Tổ chức sự kiện Lễ Hội, Sự kiện Cộng Đồng

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-05

Red Event chuyên tư vấn và tổ chức lễ hội truyền thống , lễ hội dân tộc, lễ hội thường niên, ngày hội việc làm, ngày hội sinh viên, tổ chức sự kiện...

Xem chi tiết

  • 1