Tổ Chức Lễ Ra Mắt Giới Thiệu Sản Phẩm

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-05

Tổ chức lễ ra mắt giới thiệu sản phẩm nhằm để quảng bá cho khách hàng, đối tác biết về sản phẩm của công ty. Do vậy lễ giới thiệu sản phẩm chính là...

Xem chi tiết

  • 1