Tổ chức Roadshow

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2017-07-01

Red Event chuyên tổ chức các hoạt động chạy roadshow, giới thiệu sản phẩm, tiếp thị, ra mắt sản phẩm mới, với đội ngũ chạy roadshow chuyên nghiệp.

Xem chi tiết

  • 1