Lễ hội đền A Sào

Lễ hội đền A sào - lễ đón bằng công nhận di tích văn hóa cấp quốc gia đền A Sào - An Thái - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Lễ hội đền A Sào

Lễ hội đền A Sào - Lễ đón bằng chứng nhận di tích lịch sử cấp quốc gia

RedEvent vinh dự được là đơn vị thi công dàn dựng phục vụ lễ hội đền A Sào đồng thời là Lễ đón bằng chứng nhận di tích lịch sử cấp Quốc Gia tại đền A Sào xã An Thái huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình

Lễ khai mạc diễn ra ngày 2-3-2013 với sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Doan- Phó Chủ tịch nước CHXH CN Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Doan đã đánh trống khai hội, chính thức công bố mở màn cho lễ hội đền A Sào - nơi vốn được coi là cái tổ của nhà Trần


Lễ hội diễn ra từ 2/3/2013 đến 8/3/2013 với sự tham gia của 8000 người bao gồm người dân huyện Quỳnh Phụ và du khách thập phương đến trẩy hội đầu năm