Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Địa điểm: trung tâm dệt may xuất khẩu M2 Phạm Ngọc Thạch

Thời gian: 23/04/2011

Tiệc trà được phục vụ chuyên nghiệp với đồ ăn phong phú đa dạng, trang trí đẹp mắt