Triển lãm máy công trình Liugong 2009

Gian hàng Triển lãm máy công trình của công ty Liugong Quảng Tây 2009

Triển lãm máy công trình Liugong 2009

Triển lãm máy công trình Liugong 2009

Gian hàng Triển lãm máy công trình của công ty Liugong Quảng Tây 2009
Thời gian: 01 - 04 /12/2009
Địa điểm: Trung tâm Hội chơ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh

Diện tích gian hàng: 300m2

Đơn vị thiết kế, thi công: RedEvent