Triển lãm máy công trình Liugong Quảng Tây 2010

Triển lãm máy công trình Liugong Quảng Tây 2010

Triển lãm máy công trình Liugong Quảng Tây 2010

Triển lãm máy công trình Liugong Quảng Tây 2010

Gian hàng Triển lãm máy công trình Liugong Quảng Tây 2010

Gian hàng triển lãm máy công trình Liugong 2010
Thời gian: 01 - 04/12/2010
Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Việt Nam - 148 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Diện tích gian hàng : 300m2

Đơn vị thiết kế, thi công: RedEvent