Tiệc gặp gỡ của doanh nhân tiểu biểu

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2016-05-16

Sáng 16/5/2016, RedEvent hân hạnh phục vụ Tiệc gặp gỡ của doanh nhân tiểu biểu, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham dự "Hoạt động kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh", trước khi diện kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Xem chi tiết

Tiệc buffet Hala

Tiệc buffet Hala đạo Hồi phục vụ cho người Indonesia

Xem chi tiết

  • 1