Tiệc trà phục vụ cuộc họp thường niên của Microsoft Việt Nam

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2013-04-22

Ngày 22 - 25/4/2013, tại tầng 16 tòa nhà CapitalTower 109 Trần Hưng Đạo đã diễn ra cuộc họp thường niên của công ty Microsoft Việt Nam.

Xem chi tiết

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

  • Ngày dự kiến tổ chức: 2011-04-23

Tiệc trà phục vụ lễ khai trương trung tâm dệt may xuất khẩu M2

Xem chi tiết

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Tiệc trà gặp gỡ giữa doanh nghiệp Bulgari và Việt Nam

Xem chi tiết

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Tiệc trà phục vụ diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Vương Quốc Anh

Xem chi tiết

  • 1