• redevent.com.vn Vietnamese    redevent.com.vn English
  • bản đồ
TUYỂN DỤNG:  NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Ngày 29 Tháng 11, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN ĐỎ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN) .Số lượng: 05 người .Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật)
TUYỂN DỤNG:  NHÂN VIÊN MARKETING

Ngày 13 Tháng 09, 2018

Công ty Cổ phần Sự kiện Đỏ cần tuyển Nhân viên Marketing với các yêu cầu sau :
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DÀN DỰNG & LẮP ĐẶT SỰ KIỆN

Ngày 13 Tháng 09, 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN ĐỎ TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT DÀN DỰNG & LẮP ĐẶT SỰ KIỆN
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Ngày 13 Tháng 09, 2018

Công ty Cổ phần Sự kiện Đỏ Tuyển Dụng Nhân viên Thiết Kế 2D - Designer
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Ngày 13 Tháng 09, 2018

[CÔNG TY CỔ PHẦN SỰ KIỆN ĐỎ] Tuyển dụng NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)
Copyright © 2018 Redevent.com.vn. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®